Bảng giá bộ chuyển đổi nguồn ATS Osung 2019

Bảng giá bộ chuyển đổi nguồn ATS Osung

ats-socomec

Bảng giá ATS Osung 2019,

Bảng giá list bộ chuyển đổi nguồn Hàn Quốc Osung,

Bảng giá mới nhất ATS Osung

Bảng giá ATS Osung chính xác nhất năm 2019.

Các mã hàng của ATS Osung

OSS-61TN 100A 11,400,000 13,300,000 14,800,000 OSS-62TN 200A 12,900,000 15,100,000 16,700,000 OSS-64TN 400A 20,800,000 24,700,000 29,900,000 OSS-66TN 600A 25,700,000 30,100,000 33,400,000 OSS-608=PC 800A 30,900,000 37,300,000 OSS-610-PC 1000A 34,900,000 42,400,000 OSS-612-PC 1200A 48,800,000 60,500,000 OSS-616-PC 1600A 51,500,000 63,400,000 OSS-620-PC 2000A 76,300,000 93,900,000 OSS-625-PC 2500A 108,900,000 125,400,000 OSS-632-PC 3200A 142,400,000 169,400,000 OSS-640-PC 4000A 273,900,000 297,800,000 OSS-650-PC 5000A 339,700,000 397,500,000 OSS-663-PC 6300A 492,800,000 544,700,000 GTX63A,PP ONLY 63A 10,500,000 11,200,000 AC33B100A,PP ONLY 100A 12,800,000 13,600,000 AC33B200A,PP ONLY 200A 14,800,000 16,300,000 AC33B400A,PP ONLY 400A 22,100,000 26,200,000 AC33B63A,OPEN STYPE 63A 21,500,000 22,800,000 AC33B100A,OPEN STYPE 100A 22,800,000 24,200,000 AC33B200A,OPEN STYPE 200A 25,500,000 28,200,000 AC33B400A,OPEN STYPE 400A 33,200,000 37,000,000 Đơn giá chưa bao gồm 10%VAT Thiết bị kiểm soát máy phát – Generator Control Device Generator Controller 12/24VDC GCD – 10 8,500,000 Bộ điều khiển ATS /HATEC-VN ACDH 3,500,000 Thiết bị sạc tự động (Ắc qui máy phát điện) Battery Automatic Charger BAC 12,24VDC/10A SMPSR 5,200,000 BAC12,24VDC/5A 4,200,000 Mô tả Mã hàng Đơn Giá Bộ điều khiển ATS /OSEMCO ACD III 5,700,000 ON-ON + BĐK B

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*