Bảng giá dây cáp pha mềm (VVCm) 2 lõi ruột đồng,cách điện PVC.

Thông tin chi tiết :

Cáp điện pha mềm Lion 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC  – Cáp mềm 2 ruột đồng, 2 lớp bọc nhựa PVC (Cu/PVC/PVC)

Tiêu chuẩn áp dụng:

300/500V – TCVN 6610-5

0.6/1kV – TCCS 03:2012

0.6/1kV – TCVN 5935

Ký hiệu Pha mềm 2 ruột đồng bằng nhau Lion:

VVCm 2 x 1.0 mm² Lion

VVCm 2 x 1.5 mm² Lion

VVCm 2 x 2.5 mm² Lion

VVCm 2 x 4.0 mm² Lion

VVCm 2 x 6.0 mm² Lion

VVCm 2 x 8.0 mm² Lion

VVCm 2 x 10 mm² Lion

VVCm 2 x 11 mm² Lion

VVCm 2 x 14 mm² Lion

VVCm 2 x 16 mm² Lion

VVCm 2 x 22 mm² Lion

VVCm 2 x 25 mm² Lion

VVCm 2 x 35 mm² Lion

Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*